Bưu điện khai thác cấp 2 KT Ngọc Lặc

  • Mã bưu điện: 451640
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ngọc Lặc
  • Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 02373871169