Bưu điện văn hóa xã Thiết Kế

  • Mã bưu điện: 448300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiết Kế
  • Địa chỉ: Làng Luồng, Xã Thiết Kế, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01236874973