Bưu điện văn hóa xã Minh Khôi

  • Mã bưu điện: 453840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khôi
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Minh Khôi, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0948391269