Bưu điện Trung tâm KHL

  • Mã bưu điện: 441250
  • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm KHL
  • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373855134