Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trung

  • Mã bưu điện: 442411
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trung
  • Địa chỉ: Làng Trung Hậu, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0919646106