Bưu điện văn hóa xã Nga Giáp

  • Mã bưu điện: 443840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Giáp
  • Địa chỉ: Thôn Ngoại 3, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0918747688