Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quang

  • Mã bưu điện: 457170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quang
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0917917102