Bưu điện văn hóa xã Lâm Phú

  • Mã bưu điện: 452379
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Phú
  • Địa chỉ: Bản Đôn, Xã Lâm Phú, Huyện Lang Chánh
  • Điện thoại: 0942007922