Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Thanh Hóa

  • Mã bưu điện: 440100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373850853