Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tâm

  • Mã bưu điện: 447850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tâm
  • Địa chỉ: Thôn Lau, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 02373876264