Bưu điện văn hóa xã Kiên Thọ

  • Mã bưu điện: 452071
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thành Sơn, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0919050177