Bưu điện văn hóa xã Nga Hải

  • Mã bưu điện: 443770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hải
  • Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0945449278