Bưu điện Minh Lộc

  • Mã bưu điện: 443130
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Minh Thanh, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc
  • Điện thoại: 02373832101