Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phúc

  • Mã bưu điện: 442210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Tế Đô, Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01687981103