Bưu điện văn hóa xã Minh Thọ

  • Mã bưu điện: 453970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Lê Xá 1, Xã Minh Thọ, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0916683823