Bưu điện văn hóa xã Ngọc Phụng

  • Mã bưu điện: 453430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Phụng
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Thắng, Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân
  • Điện thoại: 02373600049