Bưu điện văn hóa xã Tế Thắng

  • Mã bưu điện: 453990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tế Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Thổ Nam, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0913667465