Bưu điện văn hóa xã Nga Lĩnh

  • Mã bưu điện: 444000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Đội, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0932389639