Bưu điện văn hóa xã Dân Lý

  • Mã bưu điện: 449420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Lý
  • Địa chỉ: Thôn 13, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0912912346