Hệ thống bưu điện Bá Thước, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện GD Bá Thước, Bưu điện Đồng Tâm, Bưu điện Điền Lư, Bưu điện văn hóa xã Lương Nội, Bưu điện văn hóa xã Hạ Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Ban Công, Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng, Bưu điện văn hóa xã Thành Lâm, Bưu điện văn hóa xã Lũng Niêm, Bưu điện văn hóa xã Lũng Cao, Bưu điện văn hóa xã Lâm Xa, Bưu điện văn hóa xã Ái Thượng, Bưu điện văn hóa xã Thiết Kế, Bưu điện văn hóa xã Lương Trung, Bưu điện văn hóa xã Điền Quang, Bưu điện văn hóa xã Kỳ Tân, Bưu điện văn hóa xã Thiết Ống, Bưu điện văn hóa xã Văn Nho, Bưu điện văn hóa xã Điền Thượng, Bưu điện văn hóa xã Thành Sơn, Bưu điện văn hóa xã Điền Hạ, Bưu điện văn hóa xã Điền Trung, Bưu điện văn hóa xã Lương Ngoại, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bá Thước, Bưu cục văn phòng VP BĐH BÁ THƯỚC

Bưu điện GD Bá Thước

 • Mã bưu điện: 448100
 • Bưu cục: Bưu điện GD Bá Thước
 • Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Canh Nàng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 02373880109

Bưu điện Đồng Tâm

 • Mã bưu điện: 448360
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Tâm
 • Địa chỉ: Làng Đồng Tâm, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 02373879101

Bưu điện Điền Lư

 • Mã bưu điện: 448480
 • Bưu cục: Bưu điện Điền Lư
 • Địa chỉ: Khu phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 02373584001

Bưu điện văn hóa xã Lương Nội

 • Mã bưu điện: 448110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Nội
 • Địa chỉ: Làng Lương Tiến, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01232462047

Bưu điện văn hóa xã Hạ Trung

 • Mã bưu điện: 448158
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Trung
 • Địa chỉ: Làng Cò Con, Xã Hạ Trung, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01253720730

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 448130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Lương Vân, Xã Tân Lập, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01294106675

Bưu điện văn hóa xã Ban Công

 • Mã bưu điện: 448210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ban Công
 • Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Ban Công, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0917252964

Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng

 • Mã bưu điện: 448182
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng
 • Địa chỉ: Làng Na Khà, Xã Cổ Lũng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0917252939

Bưu điện văn hóa xã Thành Lâm

 • Mã bưu điện: 448238
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Chu, Xã Thành Lâm, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0911957625

Bưu điện văn hóa xã Lũng Niêm

 • Mã bưu điện: 448250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Niêm
 • Địa chỉ: Thôn Làng Đồng, Xã Lũng Niêm, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0949210820

Bưu điện văn hóa xã Lũng Cao

 • Mã bưu điện: 448202
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Cao
 • Địa chỉ: Thôn Trình, Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01238822974

Bưu điện văn hóa xã Lâm Xa

 • Mã bưu điện: 448280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Xa
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Lâm Xa, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0917821918

Bưu điện văn hóa xã Ái Thượng

 • Mã bưu điện: 448390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ái Thượng
 • Địa chỉ: Làng Trung Tâm, Xã Ái Thượng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01238790484

Bưu điện văn hóa xã Thiết Kế

 • Mã bưu điện: 448300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiết Kế
 • Địa chỉ: Làng Luồng, Xã Thiết Kế, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01236874973

Bưu điện văn hóa xã Lương Trung

 • Mã bưu điện: 448540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Trung
 • Địa chỉ: Làng Quang Trung, Xã Lương Trung, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0916565008

Bưu điện văn hóa xã Điền Quang

 • Mã bưu điện: 448410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Quang
 • Địa chỉ: Làng Lùng, Xã Điền Quang, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0917261447

Bưu điện văn hóa xã Kỳ Tân

 • Mã bưu điện: 448310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kỳ Tân
 • Địa chỉ: Làng Khà, Xã Kỳ Tân, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01236352381

Bưu điện văn hóa xã Thiết Ống

 • Mã bưu điện: 448361
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiết Ống
 • Địa chỉ: Làng Chun, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01246868164

Bưu điện văn hóa xã Văn Nho

 • Mã bưu điện: 448330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Nho
 • Địa chỉ: Làng Pọng Tớ, Xã Văn Nho, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01253690698

Bưu điện văn hóa xã Điền Thượng

 • Mã bưu điện: 448440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Thượng
 • Địa chỉ: Làng Chiềng Mưng, Xã Điền Thượng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01252099778

Bưu điện văn hóa xã Thành Sơn

 • Mã bưu điện: 448277
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đông Điểng, Xã Thành Sơn, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 01238811192

Bưu điện văn hóa xã Điền Hạ

 • Mã bưu điện: 448460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hạ
 • Địa chỉ: Thôn Xèo, Xã Điền Hạ, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0944728157

Bưu điện văn hóa xã Điền Trung

 • Mã bưu điện: 448500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Trung
 • Địa chỉ: Làng Muỗng Do, Xã Điền Trung, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 02373584029

Bưu điện văn hóa xã Lương Ngoại

 • Mã bưu điện: 448520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Ngoại
 • Địa chỉ: Làng Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 0917821965

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bá Thước

 • Mã bưu điện: 448120
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bá Thước
 • Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Canh Nàng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: 02373880109

Bưu cục văn phòng VP BĐH BÁ THƯỚC

 • Mã bưu điện: 448160
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH BÁ THƯỚC
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng, Huyện Bá Thước
 • Điện thoại: