Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Đại

  • Mã bưu điện: 442160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Đại
  • Địa chỉ: Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0912059215