Bưu điện văn hóa xã Thọ Tân

  • Mã bưu điện: 448890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Tân
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thọ Tân, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0941163923