Bưu điện văn hóa xã Xuân Yên

  • Mã bưu điện: 449790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Yên
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Yên, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 01277340248