Bưu điện văn hóa xã Quảng Trường

  • Mã bưu điện: 455920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trường
  • Địa chỉ: Thôn Châu Thanh, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0978192774