Bưu điện văn hóa xã Quảng Đại

  • Mã bưu điện: 456200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đại
  • Địa chỉ: Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 679607