Bưu điện văn hóa xã Hà Bình

  • Mã bưu điện: 444510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Bình
  • Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 01259474568