Bưu điện GD Như Thanh

  • Mã bưu điện: 454600
  • Bưu cục: Bưu điện GD Như Thanh
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 02373848104