Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trung

  • Mã bưu điện: 451630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trung
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Phú, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0985541060