Bưu điện văn hóa xã Nga Phú

  • Mã bưu điện: 443830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Phú
  • Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Nga Phú, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0979486889