Bưu điện văn phòng KDTT Bỉm Sơn

  • Mã bưu điện: 444933
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Bỉm Sơn
  • Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
  • Điện thoại: