Bưu điện văn hóa xã Sơn Điện

  • Mã bưu điện: 452960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Điện
  • Địa chỉ: Bản Tân Sơn, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn
  • Điện thoại: 0985127711