Bưu điện văn hóa xã Thiệu Thịnh

  • Mã bưu điện: 445670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Phùng Thôn 1, Xã Thiệu Thịnh, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01232853231