Bưu điện GD Đông Sơn

  • Mã bưu điện: 445200
  • Bưu cục: Bưu điện GD Đông Sơn
  • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: 02373690154