Bưu điện văn hóa xã Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu

  • Mã bưu điện: 442140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐVHX Quảng Châu
  • Địa chỉ: Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0917123586