Hệ thống bưu điện Thành Phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thành Phố Thanh Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện Thanh Hóa, Bưu điện Hàng Đồng, Bưu điện Trung tâm KHL, Bưu điện Trần Phú, Bưu điện Hàm Rồng, Bưu điện Đội Cung, Bưu điện Thanh Hoá, Bưu điện Phú Sơn, Bưu điện Lai Thành, Bưu điện Đông Vệ, Bưu điện Ba Voi, Bưu điện Ga Thanh Hóa, Bưu điện Cầu Tào, Bưu điện Chợ Môi, Bưu điện văn hóa xã Đông Hương, Bưu điện văn hóa xã Đông Hải, Bưu điện văn hóa xã Đông Cương, Bưu điện văn hóa xã VHX Đông Vệ, Bưu điện văn hóa xã Lễ Môn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Bưu điện văn hóa xã An Hoạch, Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lý, Bưu điện văn hóa xã Hoằng Long, Bưu điện văn hóa xã Hoằng Anh, Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quang, Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đại, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Quảng Cát, Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Đông Tân, Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng, Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh, Bưu điện văn hóa xã Thiệu Dương, Bưu điện văn hóa xã Thiệu Khánh, Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vân, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thanh Hóa, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh, Bưu cục văn phòng VP BĐTP THANH HÓA

Bưu điện Thanh Hóa

 • Mã bưu điện: 440000
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Hóa
 • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373757486

Bưu điện Hàng Đồng

 • Mã bưu điện: 441830
 • Bưu cục: Bưu điện Hàng Đồng
 • Địa chỉ: Sô´03, Phố Hàng Đồng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Bưu điện Trung tâm KHL

 • Mã bưu điện: 441250
 • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm KHL
 • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373855134

Bưu điện Trần Phú

 • Mã bưu điện: 441235
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Phú
 • Địa chỉ: Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Bưu điện Hàm Rồng

 • Mã bưu điện: 441280
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Rồng
 • Địa chỉ: Sô´246, Đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373960145

Bưu điện Đội Cung

 • Mã bưu điện: 441240
 • Bưu cục: Bưu điện Đội Cung
 • Địa chỉ: Phố Đội Cung, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373712451

Bưu điện Thanh Hoá

 • Mã bưu điện: 440900
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Hoá
 • Địa chỉ: Sô´33, Đường Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373852502

Bưu điện Phú Sơn

 • Mã bưu điện: 441370
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Sơn
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373940902

Bưu điện Lai Thành

 • Mã bưu điện: 441570
 • Bưu cục: Bưu điện Lai Thành
 • Địa chỉ: Sô´384, Đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373910040

Bưu điện Đông Vệ

 • Mã bưu điện: 441430
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Vệ
 • Địa chỉ: Sô´179, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373951216

Bưu điện Ba Voi

 • Mã bưu điện: 441440
 • Bưu cục: Bưu điện Ba Voi
 • Địa chỉ: Sô´495, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373951313

Bưu điện Ga Thanh Hóa

 • Mã bưu điện: 441770
 • Bưu cục: Bưu điện Ga Thanh Hóa
 • Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373854215

Bưu điện Cầu Tào

 • Mã bưu điện: 441970
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Tào
 • Địa chỉ: Khu phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373930213

Bưu điện Chợ Môi

 • Mã bưu điện: 457210
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Môi
 • Địa chỉ: Khu phố Môi, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373675325

Bưu điện văn hóa xã Đông Hương

 • Mã bưu điện: 441030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hương
 • Địa chỉ: Phố Quang Trung, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0948528126

Bưu điện văn hóa xã Đông Hải

 • Mã bưu điện: 441060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hải
 • Địa chỉ: Phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0945805134

Bưu điện văn hóa xã Đông Cương

 • Mã bưu điện: 441340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cương
 • Địa chỉ: Phố Đình Hương 1, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0919505787

Bưu điện văn hóa xã VHX Đông Vệ

 • Mã bưu điện: 441431
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Đông Vệ
 • Địa chỉ: Đường Quảng Xá, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 01253592646

Bưu điện văn hóa xã Lễ Môn

 • Mã bưu điện: 441740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lễ Môn
 • Địa chỉ: Phố 4, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0919688586

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng

 • Mã bưu điện: 441420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thắng
 • Địa chỉ: Phố Vệ Yên, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0976618521

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 441720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành
 • Địa chỉ: Phố Thành Tân, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 01275031983

Bưu điện văn hóa xã An Hoạch

 • Mã bưu điện: 441950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hoạch
 • Địa chỉ: Khu phố Nam Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0917001434

Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lý

 • Mã bưu điện: 457160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lý
 • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0919692766

Bưu điện văn hóa xã Hoằng Long

 • Mã bưu điện: 457150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Long
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0917817560

Bưu điện văn hóa xã Hoằng Anh

 • Mã bưu điện: 457130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Anh
 • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Xá 1, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0947359229

Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quang

 • Mã bưu điện: 457170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quang
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0917917102

Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đại

 • Mã bưu điện: 457140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đại
 • Địa chỉ: Xóm Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 01243678363

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh

 • Mã bưu điện: 457230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Gia Lộc, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0912253128

Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông

 • Mã bưu điện: 457190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông
 • Địa chỉ: Thôn Đông Quang 2, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0947065589

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 457205
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0914683414

Bưu điện văn hóa xã Quảng Cát

 • Mã bưu điện: 457180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Cát
 • Địa chỉ: Thôn Cát Bình, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0912486943

Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh

 • Mã bưu điện: 457105
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Văn Chung, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 01275055804

Bưu điện văn hóa xã Đông Tân

 • Mã bưu điện: 457110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0346645689

Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng

 • Mã bưu điện: 441990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0931368019

Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh

 • Mã bưu điện: 457120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0944890129

Bưu điện văn hóa xã Thiệu Dương

 • Mã bưu điện: 457240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Dương
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0915903096

Bưu điện văn hóa xã Thiệu Khánh

 • Mã bưu điện: 457250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Khánh
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0944893107

Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vân

 • Mã bưu điện: 457260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vân
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 0944893107

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thanh Hóa

 • Mã bưu điện: 440100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thanh Hóa
 • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: 02373850853

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 441843
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 441896
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Sô´89, Phố Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 441539
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Sô´679, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh

 • Mã bưu điện: 441050
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ VP BĐ tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP THANH HÓA

 • Mã bưu điện: 441070
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP THANH HÓA
 • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
 • Điện thoại: