Bưu điện GD Thiệu Hóa

  • Mã bưu điện: 445600
  • Bưu cục: Bưu điện GD Thiệu Hóa
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 4, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 02373842998