Hệ thống bưu điện Nga Sơn, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Nga Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện GD Nga Sơn, Bưu điện Nga Nhân, Bưu điện Hói Đào, Bưu điện Mai An Tiêm, Bưu điện văn hóa xã Ba Đình, Bưu điện văn hóa xã Nga Vịnh, Bưu điện văn hóa xã Nga Văn, Bưu điện văn hóa xã Nga Thiện, Bưu điện văn hóa xã Nga Tiến, Bưu điện văn hóa xã Nga Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Nga Trung, Bưu điện văn hóa xã Nga Bạch, Bưu điện văn hóa xã Nga Hưng, Bưu điện văn hóa xã Nga Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Nga Yên, Bưu điện văn hóa xã Nga Giáp, Bưu điện văn hóa xã Nga Hải, Bưu điện văn hóa xã Nga Thành, Bưu điện văn hóa xã Nga Phú, Bưu điện văn hóa xã Nga Điền, Bưu điện văn hóa xã Nga Tân, Bưu điện văn hóa xã Nga Thủy, Bưu điện văn hóa xã Nga Liên, Bưu điện văn hóa xã Nga Thái, Bưu điện văn hóa xã Nga Thạch, Bưu điện văn hóa xã Nga Thắng, Bưu điện văn hóa xã Nga Trường, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nga Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐH NGA SƠN, Bưu cục văn phòng KDTT Nga Sơn

Bưu điện GD Nga Sơn

 • Mã bưu điện: 443700
 • Bưu cục: Bưu điện GD Nga Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 02373872873

Bưu điện Nga Nhân

 • Mã bưu điện: 444010
 • Bưu cục: Bưu điện Nga Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Nga Nhân, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 02373651085

Bưu điện Hói Đào

 • Mã bưu điện: 444140
 • Bưu cục: Bưu điện Hói Đào
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 02373653084

Bưu điện Mai An Tiêm

 • Mã bưu điện: 443810
 • Bưu cục: Bưu điện Mai An Tiêm
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Sơn, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 02373652086

Bưu điện văn hóa xã Ba Đình

 • Mã bưu điện: 443960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Đình
 • Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01267068703

Bưu điện văn hóa xã Nga Vịnh

 • Mã bưu điện: 443940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Vịnh
 • Địa chỉ: Thôn Tuân Đạo, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0914078427

Bưu điện văn hóa xã Nga Văn

 • Mã bưu điện: 443900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Văn
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01295293700

Bưu điện văn hóa xã Nga Thiện

 • Mã bưu điện: 443880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thiện
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Thiện, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0918116387

Bưu điện văn hóa xã Nga Tiến

 • Mã bưu điện: 444180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Tiến
 • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nga Tiến, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01235750419

Bưu điện văn hóa xã Nga Lĩnh

 • Mã bưu điện: 444000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Đội, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0932389639

Bưu điện văn hóa xã Nga Trung

 • Mã bưu điện: 444060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Trung
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Trung, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01644389125

Bưu điện văn hóa xã Nga Bạch

 • Mã bưu điện: 444080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Bạch
 • Địa chỉ: Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01689621546

Bưu điện văn hóa xã Nga Hưng

 • Mã bưu điện: 444100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hưng
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01695170532

Bưu điện văn hóa xã Nga Mỹ

 • Mã bưu điện: 444040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01689533303

Bưu điện văn hóa xã Nga Yên

 • Mã bưu điện: 443710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Yên
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0919948417

Bưu điện văn hóa xã Nga Giáp

 • Mã bưu điện: 443840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Giáp
 • Địa chỉ: Thôn Ngoại 3, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0918747688

Bưu điện văn hóa xã Nga Hải

 • Mã bưu điện: 443770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hải
 • Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0945449278

Bưu điện văn hóa xã Nga Thành

 • Mã bưu điện: 443790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thành
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Thành, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0373601173

Bưu điện văn hóa xã Nga Phú

 • Mã bưu điện: 443830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Phú
 • Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Nga Phú, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0979486889

Bưu điện văn hóa xã Nga Điền

 • Mã bưu điện: 443860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Điền
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0915393034

Bưu điện văn hóa xã Nga Tân

 • Mã bưu điện: 444160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Tân
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0947048966

Bưu điện văn hóa xã Nga Thủy

 • Mã bưu điện: 444120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thủy
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nga Thuỷ, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0918025476

Bưu điện văn hóa xã Nga Liên

 • Mã bưu điện: 443730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Liên
 • Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nga Liên, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0913978636

Bưu điện văn hóa xã Nga Thái

 • Mã bưu điện: 443750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thái
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0918152811

Bưu điện văn hóa xã Nga Thạch

 • Mã bưu điện: 444030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thạch
 • Địa chỉ: Thôn Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 0918052196

Bưu điện văn hóa xã Nga Thắng

 • Mã bưu điện: 443980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nga Thắng, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01256734139

Bưu điện văn hóa xã Nga Trường

 • Mã bưu điện: 443920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Trường
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nga Trường, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 01272417414

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nga Sơn

 • Mã bưu điện: 443740
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nga Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: 02373872873

Bưu cục văn phòng VP BĐH NGA SƠN

 • Mã bưu điện: 443780
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH NGA SƠN
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Ba Đình, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng KDTT Nga Sơn

 • Mã bưu điện: 443706
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Nga Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Ba Đình, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
 • Điện thoại: