Bưu điện văn hóa xã Hoằng Xuyên

  • Mã bưu điện: 442290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Nga Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0916793259