Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh

  • Mã bưu điện: 451980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0945534457