Bưu điện văn hóa xã Định Tường

  • Mã bưu điện: 446500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Tường
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Định Tường, Huyện Yên Định
  • Điện thoại: 0978456709