Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lý

  • Mã bưu điện: 457160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lý
  • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0919692766