Bưu điện văn hóa xã Thiệu Trung

  • Mã bưu điện: 445970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Trung
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0904989853