Bưu điện văn hóa xã Cán Khê

  • Mã bưu điện: 454770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cán Khê
  • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Cán Khê, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 0914092432