Bưu điện Lai Thành

  • Mã bưu điện: 441570
  • Bưu cục: Bưu điện Lai Thành
  • Địa chỉ: Sô´384, Đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373910040