Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quỳ

  • Mã bưu điện: 442470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Quỳ
  • Địa chỉ: Thôn Ích Hạ, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0918061500