Bưu điện văn hóa xã Thiệu Giao

  • Mã bưu điện: 445990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Giao
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thiệu Giao, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01278988612