Bưu điện Bồng Trung

  • Mã bưu điện: 446870
  • Bưu cục: Bưu điện Bồng Trung
  • Địa chỉ: Làng Bồng Hạ, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc
  • Điện thoại: 02373840110