Bưu điện văn hóa xã Trường Minh

  • Mã bưu điện: 454310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Minh
  • Địa chỉ: Thôn Trường Đỗi, Xã Trường Minh, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0941358122