Bưu điện Chợ Kho

  • Mã bưu điện: 456550
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Kho
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 02373619002