Bưu điện Kiểu

  • Mã bưu điện: 446280
  • Bưu cục: Bưu điện Kiểu
  • Địa chỉ: Thôn Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định
  • Điện thoại: 02373843102